Contract cu turistul

 

DESCARCATI CONTRACTUL

 
 

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr…...    2018

 

    Părţile contractante:

                   Societatea Comercială S.c Murat Turism SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Aviator. Gheorghe Negel, nr. 31, cod unic de înregistrare 17063950, titulară a    Licenţei de turism nr. 4337, reprezentata prin managerul Goktepe Antoanela,

şi turistul/reprezentantul turistului,

                Domnul/doamna-------------- domiciliat/domiciliată în  Bucuresti, _________, sector -,  CI  seria -,  nr -,  CNP __________ au convenit la încheierea prezentului contract.

   I. Obiectul  prezentului contract îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.

   II. Preţul contractului este _______ EURO şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de ________  iar plata finală se va face până la data de ____________.

Modalitatea de plata si termenele :

Plata se va face dupa cum urmeaza : Cheap Replica Handbags

.........%din suma totala la data confirmarii serviciilor cand se semneaza prezentul contract  de comercializare a pachetului de servicii

..........% cu 45 de zile inainte de plecare

............%cu 30 zile inainte de plecare

Avansul este de min. 30 % din prêt sau cel prevazut in bonul de comanda pentru serviciile externe,

Serviciile comandate cu 30 zile inainte de data prevazuta pt. Plecare se achita integral la data confirmarii comenzii.

Rezervarea devine ferma odata cu plata integrala a tarifului, adica a pretului total al pachetului de servicii turistice.Turistul va efectua platiile in lei,contravaloarea platii la cursul de schimb RON- EURO din ziua platii, al BNR, plus un comision de risc de 2 % sau conform cu precizarile din factura pachetelor de servicii turistice acolo unde exista.In cazul in care turistul nu respecta conditiile si termenele de plata mentionate in prezentul contract,agentia este indreptatita sa sisteze asigurarea serviciilor contractuale si sa perceapa penalizari.

   III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

   A. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 10  zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;

  c) poate sa modifice pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea  are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat;

  d) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

 

Altfel spus, Agentia este obligata sa informeze turistul cu privire la :

Destinatia calatoriei turistice 

 data de plecare

data de intoarcere

mijlocul de transport

cazare  

servicii de masa

nr de persoane

ruta calatoriei pana la destinatia de sejur -

alte servicii din contract -

informatii suplimentare -

 

OBSERVATII:

1.        Pentru serviciile de cazare achizitionate, agentia nu este raspunzatoare de amplasarea camerelor in hotel, cu exceptia cazurilor cand acest lucru este specificat clar in rezervare si exista tariff special pentru anumite tipuri de camere. In rest, hotelul isi pastreaza dreptul de a distribui turistii in camere, la check-in.

2.        pentru excursiile optionale la care turistii se inscriu la fata locului sinu prin intermediul agentie Murat Turism, orice nelamuriri / reclamatii trebuie adresate direct catre biroul la care s-a efectuar inscrierea.

3.        Agentia NU este raspunzatoare de eventuale probleme cu privire la documentele de calatorie ale turistilor (pasapoarte, vize etc)

       4.  In ceea ce priveste tarifele pentru transport aerian, taxele de aeroport se pot modifica de catre compania aeriana chiar si dupa efectuarea rezervarii, aceste eventuale modificari fiind suporate de catre client.

Nota ** Va mentionam ca toate hotelurile din ofertele agentiei sunt categorisite in conformitate cu cerintele Ministerului de Turism din tara respectiva. Agentia nu isi asuma responsabilitatea daca stelele cu care sunt clasificate hotelurile in strainatate nu corespund cu cele din Romania. 

   B. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre înainte prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

   C. Agenţia poate să modifice pretul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

   D. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. Replica Handbags

   E. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

   IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

   1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

   2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

   3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

   4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. A, hotărârea sa de a opta pentru:

   a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

   b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

   4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

   b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

   c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

   4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:                                                       

 a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

   c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

    Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

   6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

   7. Turistul este obligat să-si pregateasca documentele necesare calatoriei si sa  prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere morala sau materiala pentru ratarea excursiei avand drept cauza inexactitatea datelor din documentele personale.

8.Turistul are obligatia sa respecte datele din contract cu privire la transport si cerintele impuse de greutatea maxima admisa pt. bagaje, orele de plecare  ,sa-si eticheteze bagajele si sa urmareasca preluarea bagajelor si a altor obiecte personale.Organizatorul nu se va face responsabil de nici un incident cu privire la aceste aspecte

9.Sa-si achite obligatiile financiare facute pentru serviciile consumate si care nu sunt cuprinse in pachetul de servicii contractat (excursii optionale,vizite la obiective turistice,etc.) si orice alte costuri despre care organizatorul nu a fost informat la semnarea contractului(costuri pt. Intoarcerea in tara in situatia in care tarile de tranzit sau de sejur refuza intrarea din motive care nu intra in competenta organizatorului).In cazul in care turistul rateaza nopti de cazare,mese,excursii organizate si platite,acesta nu are dreptul la nici o despagubire din partea agentiei,consecintele fiind suportate de turist.

10.Sa nu intreprinda in timpul calatoriei actiuni de natura sa aduca prejudicii materiale si /sau morale organizatorului,partenerilor acestuia si prestatorilor de servicii,sa respecte liniste si ordinea,sa respecte normele legale din tarile de calatorie.  

   V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

   1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări, dupa cum murmeaza:

   a) 100% din pretul pachetului daca retragerea are loc  cu mai putin de 30 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program (fie din cauza neajungerii la timp la autocar sau la aeroport,daca nu poate pleca datorita neregulilor din acte personale sau daca e intors de la granita de politia de frontiera). In acest sens, recomandam incheierea asigurarii Storno, prin care firma de asigurari despagubeste turistul in situatiile prevazute de polita de asigurare (inbolnaviri, decese, accidente, etc).

    b) pentru renuntarea la efectuarea excursiei care include pachetul de servicii cu bilete de avion pe curse low cost ( Blue Air, Ryan Air, Wizz Air etc.) se va retine in plus fata de penalizarile mai sus mentionate, contravaloarea integrala a biletului de avion ( inclusiv taxele de aereoport).
   c) pentru renuntarea la biletele de avion pe cursele regulate ale companiilor aviatice, penalizarile vor fi cele stabilite de companiile aviatice ce efectueaza zborul ( pot ajunge pana la 100%).

   2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

   3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

   4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

   6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

   7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

8. Avansul este retinut de agentie  cu titlu de penalitati in situatia in care turistul renunta la contract din vina sa.

   VI. Reclamaţii

   1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

 2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 5 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, daca acesta are dreptate.

Agentia(tour Operatorul) isi rezerva dreptul de a modifica suma aferenta taxelor de aeroport in situatia in care acestea sunt impuse de terti (compania aeriana, autoritatile din tarile implicate, etc.). Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: 1. sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; 2. sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; 3. adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.

   VII. Asigurări - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare Asiban din localitatea Bucuresti, str Mihai Eminescu nr.  45 telefon 021. 2101287, fax 021.2102159.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

Agentia nu este raspunzatoare pentru modificarea orelor de operare pentru pachetele turistice care contin si transport cu avionul/ autocar - cursa charter sau cursa de linie.

   VIII. Forta majora :

Partile semnatare au convenit exonerarea de raspunderi daca neexecutarea obligatiilor contractuale sau executarea cu abateri se datoreaza unor cazuri de forta majora sau situatii fortuite.

Partea care invoca un caz de forta majora sau o situatie fortuita trebuie sa anunte cealalta parte in cel mult 2 zile de la ivirea cazului, prezentand si documente doveditoare. Agentia nu poate fi trasa la raspundere pt. nemultumiri produse turistului de situatii de forta majora sau fortuie.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

   a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

   b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

   X. Dispoziţii finale

   1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

4.        Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

replica-handbag

Transmiterea Documentelor de Calatorie:

Expedierea documentelor de calatorie ale turistilor (voucher,bilete de avion,autocar,asigurari,contractul cu turistul,bonul de comanda, confirmarea, factura) se va efectua prin Curier Rapid Cargus, Fan Curier etc. cu plata la destinatie (pentru turisti din provincie), fie se vor inmana direct turistilor de catre reprezentantul agentiei Murat Turism  la o data si o ora stabilite de comun acord..

Documentele vor fi expediate sau inmanate turistului numai daca se face dovada platii,copie a documentului purtand stampila bancii, pe fax la nr.de telefon 021.316.55.20.Pentru platile efectuate Agentia va elibera documente fiscale.

Toate comisioanele bancare vor fi suportate de catre partea care efectueaza transferul bancar, respectiv de turist.

Agentia nu poate fi raspunzatoare in cazul producerii evenimentelor acoperite de polita de asigurare medicala de calatorie,care va fi incheiata la incheierea contractului.

Agentia nu isi asuma obligatia cu privire la obtinerea vizelor turistice,pentru a beneficia de pachetul de servicii turistice.De asemenea Agentia nu are obligatia de a informa turistul si/sau pe clientii acesteia cu privire la regimul vizelor sau aconditiilor speciale de intrare/sedere aplicabile statelor pe al caror teritoriu se executa serviciile turistice achizitionate de la Tour Operator /Agentie in parte sau in  totalitate.

 

   

Agenţia,                                                                                                                                Turist,
MURAT TURISM                                                                                                               Numele   
                                                                                                                                         Prenumele

                                                                      

 

Newsletter

Primesti oferte exclusive direct pe adresa ta de email!

Cele mai recente oferte

MURAT Turism - Contact